Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Garant

ODBORNÝ GARANT SPRÁVNOSTI ČLÁNKŮ. Od roku 2001 vyučuje jako vysokoškolská pedagožka v oblasti hygieny výživy. Garantuje kurzy o potravinách. Zvyšuje povědomí populace o problémech s obezitou, radí jak se orientovat v nabídce potravin, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější. Je odborným garantem občanského sdružení Zdravá potravina - čteme etikety za vás. Je členem vědeckých a odborných společností v ČR i zahraničí (Společnost pro výživu, česká Obezitologická společnost, the European Federation of the Associations of Dieticians a mnohé další).

PODROBNÝ PROFESNÍ PROFIL

STUDIUM:

SPLNĚNÉ CERTIFIKOVANÉ KURZY: 

 • PVZ: Oborná stáž
 • obezita
 • etiopatogeneze
 • prevence a ovlivňování
 • práce v poradně výživy v uvedené problematice
 • IPVZ: Odborná stáž, senzorické posuzování potravin, vody, výrobků
 • Specializační kurz v oboru hygieny životního a pracovního prostředí (JOP)
 • osvědčení o absolvování specializační průpravy pro JOP Hygiena životního a pracovního prostředí
 • Rekvalifikační kurz MŠMT
 • Poradce pro výživu
 • Kvalita potravin (Potravinářská komora ČR)
 • Postgraduální školení v obezitologii (Endokrinologický ústav, Praha)

SAMOVZDĚLÁVÁNÍ:

 • V oblasti fyziologie, procesní hygieny potravin a výživy člověka.

AKTUÁLNÍ POZICE:

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH: 

DALŠÍ ORGANIZACE SE ZAMĚŘENÍM NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL: 

MINULÉ POZICE: