Rýžový protein – lehce stravitelná rostlinná bílkovina

Rýže je dle wikipedie nejdůležitější obilovinou světa a slouží jako hlavní zdroj živin čtvrtině obyvatel země. Nejenže existuje nespočet variací samotné rýže, existuje také celé spektrum potravin, které se z rýže vyrábějí. Jedním z posledních objevů zdravé výživy a v současnosti jedna z nejoblíbenějších fitness „potravin“ založených na rýži, je rýžový protein.

Rýže je dle wikipedie nejdůležitější obilovinou světa a slouží jako hlavní zdroj živin čtvrtině obyvatel země. Nejenže existuje nespočet variací samotné rýže, existuje také celé spektrum potravin, které se z rýže vyrábějí. Jedním z posledních objevů zdravé výživy a v současnosti jedna z nejoblíbenějších fitness „potravin“ založených na rýži, je rýžový protein.

 

Proteiny potřebujeme všichni, a právě rýžový je velice dobře vstřebatelný

Rýžový protein rozšiřuje paletu proteinů, resp. proteinových prášků, které se užívají jako doplňky stravy. Bílkoviny jsou základní stavební jednotky lidského těla. Lidské tělo je až z 20 % tvořeno právě bílkovinami.

Kvůli výstavbě a regeneraci buněk je potřeba bílkoviny neustále doplňovat, nejlépe prostřednictvím zdravé stravy a pestrého jídelníčku. Sportovci usilující o budování svalové hmoty to ví, ale platí to pro každého bez výjimky.

V běžném jídelníčku převládají sacharidy právě na úkor bílkovin, také jídelníčky založené na rostlinných zdrojích proto nezřídka postrádají dostatek proteinů. Rýžový protein je skvělým způsobem, jak příjem proteinů navýšit.

Rýžový protein má ryze rostlinný původ. Je proto vhodný i pro vegetariány a vegany. Ocení ho však všichni, kteří hledají způsoby, jak svému tělu zajistit dostatečný příjem bílkovin. Dostatek kvalitních bílkovin a také optimální poměr všech tří makroživin, tedy bílkovin, sacharidů a tuků, je nezbytnou podmínkou správného fungování lidského organismu.

Rýžový protein neobsahuje lepek ani laktózu. V jeho složení najdeme jen minimum látek, které by mohly způsobovat alergii. V tom předčí všechny ostatní proteiny. Je vhodný pro alergiky a citlivé jedince.

 

Proteiny. Jaké mají v lidském organismu funkce a účinky?

 • Bílkoviny představují základní stavební materiál pro růst a vývoj živých organismů.
 • Z bílkovin vznikají všechny buňky lidského těla, všechny orgány, pojivové tkáně aj.
 • Bílkoviny tvoří svaly, ale také kosti, šlachy, vazy nebo kůži. Tvoří asi čtvrtinu hmotnosti lidského těla.
 • Proteiny se účastní tvorby enzymů, ale také hormonů, krevního barviva hemoglobinu nebo trávicích šťáv.
 • V lidském těle proteiny pomáhají udržovat rovnováhu vody a minerálních prvků, stálý osmotický tlak.
 • Mají skladovací i přepravní funkci, mj. se účastní přenosu tuků uvnitř těla.
 • Jsou nezbytné pro metabolismus, imunitní reakce i optimální pH vnitřního prostředí organismu.

benefity rostlinného proteinu

 

Dlouhodobý nedostatek bílkovin se projevuje:

 • zpomaleným růstem, vývojem a regenerací
 • snížením obranyschopnosti organismu
 • pomalejším a špatným hojením ran
 • poruchami nervového systému
 • snížením detoxikační funkce jater, snížení činnosti všech vnitřních orgánů

Negativně se projevuje i nadbytečný příjem bílkovin. Ten dle serveru Svět-potravin představuje nadměrnou zátěž pro játra a ledviny, což se může odrazit v jejich poruchách. V souvislosti s nadbytkem bílkovin se mohou objevit i poruchy zažívání.

Příkladem je lepek, který je ve své podstatě bílkovinou. Ve stravě ho konzumujeme tolik, že způsobuje potíže. Více v samostatném článku: Lepek – zbytečný strašák nebo tichý nepřítel? 

Lepek je příkladem bílkoviny způsobující alergické reakce. Mezi takové bílkoviny patří i ty z mléka, vajec nebo sóji. Alergie na mléko, vejce nebo sóju patří k těm nejčastějším. Daly by se v jistém ohledu označit jako negativní vedlejší účinky bílkovin.

 

Co jsou to vlastně proteiny?

Proteiny – bílkoviny představují makromolekulární látky, tzn. že jsou složené z jednotlivých prvků, které spolu vytvářejí jakýsi řetězec. Jejich propojení je tvořeno peptidickými vazbami. Základními prvky bílkovin jsou aminokyseliny, ty se skládají z uhlíku, vodíky, kyslíku, dusíku, síry a železa. Při vytváření aminokyselin hraje klíčovou úlohu dusík.

V lidském těle se vyskytuje 23 aminokyselin. Některé aminokyseliny lidské tělo neumí samo vytvořit, proto je životně důležité je přijímat ve stravě. Nazývají se esenciální kyseliny. Celkem existuje 8 – 10 esenciálních aminokyselin. Dospělý organismus neumí vytvořit 8 aminokyselin, dětský organismus dokonce hned 10 aminokyselin.

 

Esenciální aminokyseliny

 • leucin
 • isoleucin
 • valin
 • methionin
 • treonin
 • lysin
 • fenylalanin
 • tryptofan

Arginin a histidin se označují jako tzv. semiesenciální aminokyseliny. V lidském těle se sice vytváří, ale ne dost pro podporu růstu. Jsou esenciální pro děti.

 

BCAA aminokyseliny

Leucin, izoleucin a valin se označují jako BCAA aminokyseliny, tedy aminokyseliny s rozvětveným řetězcem. BCAA aminokyseliny se vyzdvihují zejména v souvislosti se stavbou svalové hmoty. Na rozdíl od ostatních aminokyselin, které jsou metabolizovány v játrech, se BCAA kyseliny metabolizují přímo ve svalech.

Rýžový protein pro sportovce

Rýžový protein není jen pro sportovce. Stabilní příjem bílkovin potřebuje každý člověk bez výjimky.

 

Jak se hodnotí kvalita bílkovin?

Kvalita bílkovin se dle wikipedie měří podílem obsažených esenciálních aminokyselin, resp. srovnáním podílu obsažených esenciálních aminokyselin vůči podílu odpovídajícímu zdravé stravě. Jednoduše se dá také říct, že bílkovina je tím kvalitnější, čím vyšší je podíl esenciálních aminokyselin vůči aminokyselinám neesenciálním.

Podle podílu a zastoupení jednotlivých esenciálních aminokyselin se bílkoviny někdy označují jako plnohodnotné a neplnohodnotné.

 • Plnohodnotná bílkovina je složena ze všech esenciálních aminokyselin, a to v optimálním poměru. Ideální plnohodnotnou bílkovinou má být vaječný bílek, obecně se jako plnohodnotné označují všechny bílkoviny živočišného původu (bílkoviny z masa, mléka, mléčných výrobků a vajec).
 • Bílkoviny rostlinného původu se pak označují jako neplnohodnotné, ačkoliv jejich vzájemnou kombinací lze plnohodnotnou bílkovinu vytvořit.

Některé zdroje, například vyhlášený nutriční specialista Jeff Novick ve svém článku, teorii neplnohodnotných bílkovin označuje jako mýtus.

Jakkoli, jednotlivé bílkoviny rostlinného původu zpravidla neposkytují organismu všechny esenciální kyseliny. I to vyzdvihuje význam pestrého jídelníčku, který dodá všechny potřebné živiny.

 

Využitelnost a vstřebatelnost proteinů

Při hodnocení kvality proteinů je jedním z klíčových faktorů také vstřebatelnost a využitelnost dané bílkoviny. Molekuly bílkovin jsou totiž příliš velké na to, aby se dostaly ze střev do krevního řečiště. Nejprve se proto v trávicím traktu rozkládají na kratší řetězce (8 – 12 aminokyselin) nebo přímo jednotlivé aminokyseliny. Jednotlivé proteiny se svoji vstřebatelností výrazně odlišují, rýžový protein patří k těm dobře vstřebatelným.

Využitelnost proteinů se odvíjí také od složení stravy, opět jde o pestrý jídelníček. Vstřebatelnost jednotlivých bílkovin se synergicky násobí, pokud je ve stravě více proteinů.

Podíl jednotlivých bílkovin je důležitější než jejich prostý obsah. Existuje tzv. Rubnerův zákon, který definuje limitní aminokyselinu, tedy tu, která se v proteinu vyskytuje nejméně. Právě limitní aminokyselina určuje využití ostatních zastoupených aminokyselin. Na limitní aminokyselinu se dá pohlížet i z hlediska celkové skladby stravy, tedy jde o aminokyselinu, která je ve stravě zastoupena nedostatečně. Nejčastěji to bývá lysin a methionin.

Stravitelnost bílkoviny je základe pro metriku PDCAAS, která se snaží jako jedna z mnoha metrik definovat kvalitu proteinu. Přestože ji někteří kvůli přílišnému zobecňování považují za zastaralou, další ji nadále považují za hodnotnou informaci o složení konkrétní bílkoviny.

PDCAAS dává nejkvalitnější, tedy z hlediska lidského organismu nejvyužitelnější bílkovině skóre 1. V praxi ho z rostlinných proteinů dosahuje pouze kontroverzní sójový protein. Pokud však nakombinujeme rýžový (30 %), hrachový (65 %) protein, doplníme ho 5 % proteinu sójového, získáme dle PDCAAS také nejvyšší skóre.

MUDr. Marie Skalská z PRO FIT Institutu v článku Význam bílkovin ve stravě mladého sportovce upozorňuje také na tzv. biologickou hodnotu bílkovin. Tato hodnota odkazuje na biologickou využitelnost dané bílkoviny, tzn. kolik gramů tělesných bílkovin vznikne ze 100 g přijaté bílkoviny. Nejlépe je v tomto ohledu vejce s biologickou hodnotou 100, vaječný bílek má hodnotu 95, sója 84, rýže 70 (někdy se uvádí i 80).

Každopádně nezapomeňte, že rýžový protein společně s hrachovým a dalšími 4 superpotravinami obsahuje i nová Blendea SUPERPROTEIN.

blendea superprotein

 

Původ proteinů a technologie zpracování

V základním dělení rozlišujeme proteiny živočišného a rostlinného původu.

 • Mezi ty nejoblíbenější živočišné proteiny patří protein syrovátkový (whey protein), dále kasein či sušený vaječný bílek.
 • Proteiny rostlinného původu zahrnují rýžový protein, hrachový protein, sójový protein, protein z konopných semen (konopný protein) aj.

Vliv na kvalitu konkrétního proteinu má i kvalita primárního zdroje. Pokud půjde o rýžový protein, bude složení proteinu pochopitelně záviset na složení konkrétního druhu rýže, protože ty se od sebe značně liší. Záleží také na podmínkách pěstování. Je jasné, že ekologické zemědělství a organická produkce nabízí kvalitativně zajímavější produkty než pěstování založené na chemii.

Nemalou roli hraje i použitá technologie zpracování primární suroviny. Na technologii poukazuje procentní obsah bílkoviny ve finálním produktu.

 • Pokud půjde o živočišné proteiny, bude tou nejprogresivnější a zároveň nejšetrnější technologií hydrolýza.
 • V případě rostlinných proteinů budou mít ty nejkvalitnější podobu izolátu s obsahem bílkoviny 80 % a více.
 • Tzv. koncentráty obsahují asi 50 – 80 % bílkovin, zbytek obsahu tvoří nežádoucí aditiva a plnidla.
 • Méně než 50 % obsahu bílkovin zpravidla nabízejí tzv. raw proteiny – sušené prášky, které vznikají sušením, namletím a odtučněním původní suroviny (takto vznikají zejména raw konopné proteiny).

 

VIDEO: Jaký protein je nejlepší? Jak si vybrat protein? S odpovědmi na tyto otázky pomáhá i video výživového experta Martina Škáby, bývalého sportovce:

Jak se vyrábí rýžový protein?

Rýžový protein se vyrábí izolací bílkovin z bílé nebo hnědé rýže. Oproti vařené rýži v jeho složení dominují proteiny.

Ve složení samotné rýže najdeme především sacharidy. Obsahuje také množství tuků, zatímco obsahem aminokyselin se pyšnit nemůže. To se mění za pomoci enzymů. Při výrobě rýžového proteinu není nutno používat chemikálie. Cenné aminokyseliny vznikají přirozenými enzymatickými procesy.

Jak probíhá výroba rýžového proteinu? Rýže se nejprve rozemele. Vzniklá rýžová mouka se mísí s vodou. Přidávají se enzymy, díky kterým dojde k vysrážení bílkoviny. Tato bílkovina se následně šetrně suší do podoby prášku. V procesech enzymatického štěpení dochází k rozkladu sacharidů, na rozdíl od původní rýže je jich v rýžovém proteinu minimum.

Speciální technologie využívá štěpení pomocí bakterií. Jde o tzv. biofermentaci. Z celých rýžových zrn prostřednictvím bakteriá vzniká biofermentovaný rýžový protein s minimem sacharidů a vysoký podílem bílkovin. Biofermentovaný rýžový protein vzniká podobně jako jogurt nebo kvašená zelenina, na rozdíl od nich však neobsahuje bifidogenní bagerie. Ty mizí v procesu sušení proteinu do podoby proteinového prášku.

rýže, zdroj protinů

Kvalita získaného proteinu plně závisí od kvality použité rýže

 

Proč právě rýžový protein?

 • Rýžový protein je 100% rostlinný. Představuje alternativu proteinů živočišného původu, nejenom pro vegany a vegetariány.
 • Ve složení nabízí všechny esenciální aminokyseliny. Vyniká obsahem cysteinu a methioninu. Ideálně se snoubí s tak snoubí s hrachovým proteinem, který má cysteinu a methioninu ve svém složení méně, zato se pyšní vysokým podílem lyzinu. Tím rýžový protein skvěle doplňuje.
 • Rýžový protein funguje jako zdroj aminokyselin, jeho účinky se rovnají účinkům obsažených aminokyselin. Vedle aminokyselin však obsahuje přirozeně také vlákninu prospěšnou při zdravé trávení. Tím předčí proteiny rostlinného původu.
 • Cení se i pro obsah vitamínů skupiny B a vitamínu E, který patří k významným antioxidantům.
 • Ve svém složení nabízí na rozdíl od rýže pouze malý podíl sacharidů. Nenajdete v něm tuk, cholesterol nebo lepek. Rýžový protein je hypoalergenní. Snadno se tráví.
 • Ocení ho lidé s rychlým metabolismem, protože se vstřebává pomaleji než jiné proteiny díky obsahu vlákniny.

 

Jaké účinky má rýžový protein?

Účinky pro sportovce

Proteiny právem patří mezi ty nejoblíbenější doplňky stravy pro sportovce. Bílkoviny obecně napomáhají správné funkci svalů, výkonu i regeneraci, pozitivně ovlivňují nárůst svalové hmoty. Účinky rýžového proteinu pro sportující studenti, kterým 8 týdnů užívání přineslo i lepší výkony a více svalů potvrdila například studie srovnávající rýžový a syrovátkový protein publikovaná v Nutrition Journal.

Sportovci proteiny užívají, aby jednoduše doplnili příjem bílkovin v období fyzické zátěže organismu. Proteiny po cvičení jsou pak prospěšné jako podpora tvorby svalové hmoty.

Sportovci zpravidla nepatří k těm rizikový skupinám, které by trpěli nedostatkem bílkovin. Mnohem častěji mají nedostatek bílkovin v jídelníčku ženy, které se z nějakého důvodu ve skladbě potravy omezují. Velmi často je motivem hubnutí. A právě při hubnutí se bude rýžový protein jako zdroj bílkovin hodit.

Účinky při hubnutí

Trávení bílkovin je ve srovnání s trávením sacharidů a dokonce i trávením tuků náročnější. Organismus při něm spotřebovává více energie, a to se při hubnutí hodí. Hodí se i schopnost bílkovin zasytit, jak vysvětluje Kristýna Galová z brněnského Institutu redukce a prevence nadváhy Kompliment pro server Proženy.cz.

Kvůli sytící schopnosti bílkovin a vyrovnávání výkyvů hladiny cukru v krvi může i rýžový protein pomoci zvládnout jinak nezvladatelné chutě na sladké. Navíc se dá využít při přípravě různých zdravých dezertů a laskomin, díky proteinu můžeme snížit dávku cukrů a tuků.

TIP: Připravujte jídla i nápoje s Blendea SUPERPROTEINEM. V receptech pro vás neustále přidáváme nové inspirace. Třeba dort z proteinových palačinek s ovocem.

proteinové palačinky recept

 

 

Regenerační účinky rýžového proteinu

Dle obecných doporučení by měl dospělý člověk denně tělu dodat asi 1 gram bílkovin na každý kilogram své hmotnosti. Pochopitelně je množství potřebných bílkovin závislé na životním stylu, fyzické aktivitě, ale třeba i věku.

Období růstu a dospívání je i obdobím budování svalové hmoty, kterou podpoří bílkoviny. Bílkoviny budou prospěšné i v obdobích, kdy hrozí nepřiměřený úbytek hmotnosti. Ten se pojí s celkovou slabostí, snížením obranyschopnosti a prodloužením hojení.

Jak upozorňují na serveru Výživavnemoci.cz příjem bílkovin bychom měli pečlivě hlídat i v období, kdy nás ohrožuje úbytek hmotnosti, nějaké chronické období, při dlouhodobém pobytu na lůžku nebo po operacích.

V některých závažných případech, kdy sice člověk není fyzicky aktivní, naopak tráví čas dlouhodobě na lůžku, například po závažné operaci, se potřeba bílkovin může až zdvojnásobit. Období rekonvalescence je obdobím, kdy rýžový protein také přijde vhod, dá se říct, že pro své regenerační účinky.

 

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky rýžového proteinu se mohou projevit pouze v nadměrných dávkách. V běžných dávkách užívaný jako doplněk stravy je rýžový protein bezproblémový. Je hypoalergenní, tedy je vhodný i pro alergiky.

Jako rostlinný produkt ho ocení i vegetariáni a vegani. Není definováno ani omezení pro těhotné ženy, ačkoli ty by měli vždy přihlížet především ke svému aktuálnímu stavu a radám lékaře.

 

Jak užívat rýžový protein?

Rýžový protein lze užívat kdykoliv během dne. Svoji strukturou přijde vhod hned ráno, před i po tréningu, anebo před spaním. Jako doplněk stravy nenahrazuje jídlo, ale snadno se stane zpestřením jídelníčku, rychlým obědem nebo svačinkou.

Užívá se zpravidla v podobě nápoje, kdy se prášek rozmíchá ve vodě, džusu nebo mléce. Hodí se i jako ingredience smoothies nebo smoothie bowls. Lze ho využít i při přípravě nejrůznějších receptů.

Rýžový proteinový prášek je třeba vždy řádně promíchat, recenze upozorňují na prašnost a horší propustnost prášku.

Rýžový protein je charakteristický svoji rýžovou chutí, která se jen obtížně přebíjí pomocí aromat a dochucovadel. Recenze a zkušenosti některých tuto chuť zavrhují, další recenze ji vítají jako chuť přírodní. V receptech se dá využít jako přednost.

DÁLE ČTĚTE: O všech zdravotních benefitech hrachového proteinu. 

Hrachový protein

autor

  Radka X Křivánková

  Popsala jsem stohy papírů. Zaplnila jsem nespočet webových stránek články o zdravé výživě a životním stylu. A přece je pro mě toto téma nadále nevyčerpatelnou studnicí. Jíst zdravě je jednoduché. Klíčem je spokojenost. Cílem je cítit se dobře. A přece se mnoho z nás trápí s tím, co jíst, kdy jíst, jak jíst. A přece jsou tu věčné diety založené na omezování a nespokojenosti se sebou samým. Tak jsem stvořila PARADOX dietu, dietu zaměřenou na spokojenost.

  Komentáře nejsou povoleny.

  Kdo hodně čte, hodně se dozví 🙂

  Čtěte další užitečné články

  Spirulina na hubnutí působí velice intenzivně, potvrzují vědci

  14.08.2019

  Výsledky randomizované klinické studie z Mexika ukazují, že suplementace modrozelené sinice spiruliny může zlepšit účinek cvičení na tělesné složení i kardiorespirační schopnost.

  Číst celej článek

  MIKROBIOM může za kila navíc, zubní kazy i slabou imunitu. Jak mikrobiom vyléčit a sebe taky?

  24.07.2019

  Lidé mají 20 000-25 000 párů genů. V těle ale máte něco, co má genů 100 000x více. Mikrobi s vámi žijí v symbióze, na vašem těle i uvnitř něj. Když mají více genetické informace než vy sami, nejspíš vás také hodně ovlivňují. Teoreticky vlastně nejsme lidé, ale mikrobi 🙂 Mikrobi jsou taková malá “zvířátka” […]

  Číst celej článek

  Na tento recept byl použit produkt - Blendea SUPERGREENS

  Houba reishi má příznivý vliv na střevní bakterie u myší, potvrzují vědci

  11.07.2019

  Kdo houbu denně sní, k tomu lékař nechodí. Vědci tvrdí, že účinné látky asijské houby mohou bakterie ve vašem břichu změnit k lepšímu. Změnou střevních bakterií houba reishi (Ganoderma lucidum) brání a zamezuje symptomům obezity u myší – včetně zvyšování tělesné hmotnosti a inzulínové rezistence.

  Číst celej článek

  Spirulinou zvýšíte sportovní výkon a spalování tuků, potvrzuje studie

  20.06.2019

  Spirulina je modrozelená sinice, která je bohatým zdrojem aminokyselin, minerálů, vitamínu C a vitamínu E. Spirulina má také antioxidační vlastnosti a bylo prokázáno, že chrání před oxidačním poškozením při cvičení. Nedávný výzkum potvrdil, že suplementace spiruliny zvyšuje výkon a oxidaci (neboli spalování) tuků. Únavový bod oddaluje o celých 24 %, oxidaci tuků zvyšuje o 10,9 […]

  Číst celej článek

  MSM uleví pacientům s osteoartrózou, potvrzují vědci

  18.06.2019

  Vědci potvrdili protizánětlivé účinky MSM (methylsulfonylmethan). Jess Halliday uvedla, že nová studie naznačuje, že MSM významně snižuje bolest u pacientů trpících osteoartrózou.

  Číst celej článek

  Spirulina roztahuje tepny a tím snižuje krevní tlak, potvrzuje studie

  19.03.2019

  Spirulina může podle studie přispívat ke snížení krevního tlaku. Vědci v laboratořích a při pokusech na zvířatech zjistili, že tepny uvolňuje specifický protein ve spirulině obsažený.

  Číst celej článek

  Máta léčí syndrom dráždivého tračníku, potvrzuje studie

  12.03.2019

  Australští výzkumníci dokázali, že máta peprná mírní syndrom dráždivého tračníku (IBS), který trápí až 20 % Australanů. Vysvětlili, že máta uklidňuje bolest ze zánětu gastrointestinálního traktu aktivací “protibolestivého” kanálu. Lék na syndrom dráždivého tračníku neexistuje. Přečtete si, jak onemocnění alespoň zmírnit.

  Číst celej článek

  Maca zvyšuje plodnost a kvalitu spermií, dokázala studie

  05.03.2019

  Maca se tradičně užívá pro podporu plodnosti, povzbuzení sexuální touhy a zlepšení sexuálního života už od nepaměti. Studie na 9 dobrovolnících dokázala, že maca může být nadějí pro páry, které se neuspěšně snaží o miminko.

  Číst celej článek

  4 letní bylinky pro silnější detoxikaci

  03.08.2018

  Léto je ideální dobou na detoxikaci organismu. Ať chceme nebo ne, lidské tělo si během zimy a jara vytváří zásoby, zvětšuje také tukovou vrstvu jako izolaci proti zimě. S létem se pak přirozeně tuků, zásob a usazených škodlivin zbavuje.

  Číst celej článek

  5 netradičních surovin pro silné detoxikační smoothie

  01.08.2018

  Ovoce a zelenina – to je ten nejlepší přírodní zdroj vitamínů, minerálů a celé řady dalších bioaktivních látek. Ovoce a zelenina je také základní ingrediencí lahodných smoothies, které skvěle obohatí každý zdravý jídelníček. Smoothies se budou hodit i při hubnutí a také při nejrůznějších očistných kúrách. Ovoce a zelenina mají přirozeně očistné vlastnosti, každé smoothie […]

  Číst celej článek